+420 774 557 416 you@knou.cz

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ V ONKOUROLOGII

Vzdělávací platforma pro prezentaci novinek z klíčových zahraničních akcí připravená ve spolupráci s renomovanými odborníky z řad urologů a onkologů.
9

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

KOMPLEXNÍ NOVINKY V ONKOUROLOGII

Souhrnné aktuální informace na jednom místě • Nezaujaté názory a komentáře odborníků • Debaty o směřování v onkourologii

AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    
AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    AKTUÁLNĚ    •   NOVINKY Z KONFERENCÍ ASCO 2020, EAU 2020, ESMO 2020, ASCO GU 2021 A ASCO 2021    •    

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Odborný garant projektu

Vážení přátelé, milí kolegové

těší nás zájem o onkourologickou problematiku – ať již vysoká sledovanost posledních dvou online ročníků konference KNOU, nebo návštěvnost těchto webových stránek. Platformu YouKNOU jsme se rozhodli využít k celoroční prezentaci novinek v oblasti onkourologie z klíčových zahraničních akcí (ASCO, ASCO GU, ESMO, EAU, event AUA), které připravujeme ve spolupráci s renomovanými odborníky z řad urologů a onkologů. Můžeme Vám tak předkládat komplexní nezaujaté informace a navazující komentáře k reálné praxi. Připravujeme také debaty s odborníky, které se budou dotýkat jak novinek, tak směřování v onkourologii.

prim. MUDr. Michaela Matoušková

Odborný garant projektu

Přijměte naše pozvání ke sledování aktivit YouKNOU

O připravených sděleních vás budeme informovat opět prostřednictvím mailových zpráv. Jejich prostřednictvím vás pozveme na webové stránky projektu www.youknou.cz, kde budou všechny prezentace, videa a další vzdělávací materiály dostupné. I nadále budeme využívat kanál KNOU TV na YouTube a twitterový profil @KnouCZ (hashtag #youKNOU).

Realizace této formy vzdělávání se neobejde bez celoroční podpory partnerů projektu. Děkujeme tradičním partnerům KNOU, bez jejichž zapojení by realizace projektu byla jen těžko možná.

Marek Babjuk, Michaela Matoušková

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

Registrace do newsletteru KNOU

Pokud si chcete být jisti, že Vám žádná aktivita KNOU neunikne, zaregistrujte se do našeho informačního newsletteru v políčku dole. Registrace je totožná s registrací na www.knou.cz. Pokud jste se tedy již registrovali na webu KNOU, není nuntné registraci opakovat na této stránce.  S Vaší adresou budeme nakládat dle zákona a požadavků GDPR. Registraci budete moci kdykoli zrušit .

Konference Komplexní novinky v onkourologii

1.

MUDr. Ľubomír Lachváč, Ph.D.: 1. línia liečby metastatického CRPC u asymptomatických alebo mierne symptomatických pacientov

MUDr. Ľubomír Lachváč, Ph.D. z Urologické kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice se v následujícím sdělení bude věnovat problematice léčby pokročilého onemocnění pacientů s karcinomem prostaty. Nepodceňujeme výběr 1. linie léčby? Kolik pacientů je dostupných pro další linie léčby?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

2.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Novinky z ASCO 2021 u karcinomu prostaty – pohled onkologa

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň připravil přehlednou přednášku mapující novinky, které z této oblasti na ASCO 2021 zazněly.

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

3.

MUDr. Michal Korček: Aktuálna situácia v liečbe nmCRPC na Slovensku

MUDr. Michal Korček, primář urologického oddělení nemocnice Nitra se s Vámi podělí o zkušenosti s aktuální léčbou pacientů s nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (nmCRPC) na Slovensku. Jaký vliv bude mít tato terapie na počet pacientů v pozdějších stádiích? Jaké jsou diagnostické možnosti těchto pacientů?

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa.

4.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.: Karcinom ledviny a uroteliální karcinom

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. z Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice pro portál YouKNOU shrnul novinky týkající se léčby nádorů ledvin a uroteliálních nádorů, které byly prezentovány v rámci konference ASCO 2021.

Pro spuštění záznamu klikněte na šipku uprostřed videa. Snímky si můžete prohlížet nezávisle na přehrávání. Kliknutím na snímek jej zvětšíte.

5.

Video-přednášky z kongresů ASCO GU 2021, EAU 2020, ASCO 2020 a ESMO 2020 si můžete prohlédnout po kliknutí v menu v horní části stránky

9

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

ZDE SE MŮŽETE PTÁT NEBO PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM

Vyplnění políčka se jménem není povinné. Každý komentář je zobrazen až po schválení moderátorem.

Bez komentářů

Odeslat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.